Ensemble soutenons Tebrotzassère

Chères amies, chers amis,

L’année qui vient de s’écouler a été riche en bouleversements pour le monde arménien et pour notre établissement.

Nous avons affronté des moments difficiles. La pandémie a nécessité des aménagements importants au sein des familles et des équipes pédagogiques. Une décision de justice nous a contraintes à effectuer des travaux d’un montant estimé à près de 600.000 euros et à fermer l’école temporairement, ce qui a été vécu comme un douloureux événement et un coup supplémentaire porté à notre communauté.

Malgré ces épreuves, l’A.D.A.A.E.T. n’a pas baissé les bras. Fidèle à ses missions séculaires, elle a su mobiliser toutes ses ressources pour poursuivre sa raison d’être : l’instruction des élèves et l’enseignement de la langue et de la culture arméniennes.

C’est dans l’adversité, dit l’adage, que se révèlent les amis. C’est ce qui s’est passé pour notre institution cette année.

Conscients des difficultés que nous traversions, des parents nous ont accompagnées de mille et une manières. Certains nous ont donné de leur temps et de leur expertise. D’autres ont organisé une levée de fonds et fait appel à leur entourage. Le Fonds Arménien de France nous a octroyé deux subventions d’un montant total de 150 000 euros. De fidèles bienfaiteurs nous ont renouvelé leur confiance, tandis que de généreux donateurs que nous ne connaissions pas se sont montrés sensibles à notre situation : nous les en remercions infiniment.

Grâce à ces remarquables témoignages de solidarité, ainsi qu’au généreux legs de Mme Marie Boghossian, nous avons pu réaliser les travaux de toiture cet été et ouvrir en septembre à la rentrée. Aujourd’hui, nous entamons une deuxième phase des travaux essentielle pour la réhabilitation de la structure du bâtiment. Pour cette étape, il nous reste à financer 200 000 €.

Nous comptons sur votre soutien pour que l’École Tebrotzassère continue d’accueillir et d’accompagner des générations d’élèves, comme elle le fait depuis plus de 142 ans.

Avec tous nos remerciements, nous vous souhaitons une excellente fin d’année.

Agavni Sarikaya
Présidente du Conseil d’Administration

****

Դպրոցասէր վարժարանի սիրելի բարեկաﬓեր,

2020 թուականը եղաւ խռովութիւններով լեցուն տարի մը թէ՚ ﬔր ժողովուրդին եւ թէ՚ ﬔր դպրոցին համար։

Մենք փորձեցինք հաստատակամութեամբ դիմագրաւել ﬔր դժուարութիւնները. համավարակը զգուշութեան ﬕջոցներ պարտադրեց բոլորիս, իսկ դատական որոշումով ստիպուած եղանք ժամանակաւորապէս փակել դպրոցը կատարելու համար անյետաձգելի նորոգութիւններ, որոնք կ՛արժեն մօտաւորապէս 600.000 եւրօ։

Հակառակ այս փորձանքներուն, Դպրոցասէրի Տիկնանց ﬕութիւնը ինքնավստահութեամբ շարունակեց հայկական մշակոյթի եւ հայերէնի փոխանցման իր մանկավարժական առաքելութիւնը։

Այս դժուարութիւններուն գիտակից կարգ մը ծնողներ օգնեցին ﬔզի այլեւայլ ձեւերով: Ոմանք դրամահաւաք կազմակերպեցին, ուրիշներ դիﬔցին իրենց շրջապատին նիւթական ջակցութեան ի խնդիր, հաւատարիմ բարերարներ նորոգեցին իրենց վստահութիւնը, վեհանձն նուիրատուներ արձագանգեցին ﬔր կոչերուն, Ֆրանսայի հայկական հիﬓադրամը 150.000 եւրոյի պարգեւատրութիւն կատարեց։

Անսահման շնորհակալութիւն կը յայտնենք բոլորին։

Շնորհիւ այս անգին զօրակցութեան, ինչպէս նաեւ տիկին Մարի Պօղոսեանի կտակին, ամառը կրցանք նորոգել շէնքին տանիքը եւ դպրոցը բանալ վերամուտին։

Ներկայիս պէտք է անցնինք շինարարութեան երկրորդ փուլին, որ պիտի արժէ 200.000 եւրօ։ Դարձեալ կը դիﬔնք ձեր աջակցութեան։ Դպրոցասէր վարժարանը պէտք է անխափան շարունակէ 142 տարի առաջ սկսած իր մանկավարժական գործը, որուն երկարակեցութիւնը կը պարտի ﬕﬕայն ձեզի պէս մշակոյթի պահակներուն։

Ընդունեցէք ﬔր ջերմ շնորհակալութիւնը:

Դպրոցասէր վարժարանի խորհրդական վարչութիւն
Աղաւնի Սարիքայա,
նախագահուհի

Faire un don